OVER 18 ONLY. THIS PRODUCT CONTAINS CAFFEINE. SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN, PREGNANT OR BREASTFEEDING WOMEN.

Terms & Conditions


ALLMÄNNA VILLKOR OCH VILLKOR FÖR BEGÄRAN OM PRODUKTPROVER

1. BAKGRUND

På denna sida (inklusive de dokument som det hänvisas till på webbplatsen) anges de användarvillkor enligt vilka du får använda vår webbplats på www.amppouches.com (vår webbplats), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Dessa Villkor, inklusive all information och alla dokument som hänvisas till i dessa Villkor, reglerar även det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och British American Tobacco Sweden AB när du gör anspråk på produktprover via Webbplatsen.

När du gör anspråk på produktprover via vår webbplats får vi tillgång till de personuppgifter som du väljer att lämna eller som annars är nödvändiga för att din registrering ska kunna slutföras. Hur vi behandlar personuppgifter beskrivs närmare i vår tillämpliga integritetspolicy. Se även vår cookiepolicy för information om vilka typer av cookies vi använder på webbplatsen, i vilket syfte vi använder varje cookie, hur du kan inaktivera användningen av cookies och konsekvenserna av att göra det.

2. INLEDNING

2.1 Vad omfattas av dessa villkor: Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") tillsammans med den information och de dokument som hänvisas till häri gäller för vår försäljning och/eller leverans av produkter och produktprover ("Produkter") via denna webbplats ("Webbplats").

2.2 Varför du bör läsa dem: Läs dessa Allmänna villkor noggrant, särskilt vad gäller begränsningarna av vårt ansvar, innan du gör en beställning. Dessa Villkor beskriver vilka vi är, hur vi kommer att leverera produkter till dig, hur du och vi kan ändra eller säga upp avtalet, vad du ska göra om problem uppstår samt annan viktig information. Om du har några frågor om Villkoren är du välkommen att kontakta oss för en diskussion.

2.3 Godkännande av dessa villkor: Genom att göra en beställning av  produktprover via vår webbplats godkänner du dessa villkor. Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor eller spara dem för framtida referens.

2.4 Åldersgräns: Du måste vara minst 18 år gammal och ha en registrerad postadress i Sverige för att kunna registrera dig och använda våra tjänster på vår webbplats.

2.5 Vi kan när som helst ändra dessa Villkor: Varje gång du använder våra tjänster bör du kontrollera dessa villkor för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten. Dessa villkor uppdaterades senast den 04.03.2024.

2.6 Villkor för användning av Webbplatsen: Våra Allmänna villkor gäller för din användning av vår Webbplats. Du bör läsa dem noggrant eftersom de innehåller viktiga villkor som gäller varje gång du besöker denna webbplats.

3. INFORMATION OM OSS

3.1 Vilka är vi: När du använder våra tjänster på vår Webbplats, och du är bosatt i Sverige, ingår du ett avtal med British American Tobacco Sweden AB, Box 30244, SE-104 25 Stockholm, Sverige. ("vi", "vår" eller "oss" i förekommande fall).

3.2 Hur du kontaktar oss: Du kan skicka e-post till oss på info.se@amppouches.com, +46 20-975858. 

4. ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

4.1 När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i dessa villkor.

4.2 Du måste vara 18 år eller äldre för att använda vår webbplats och våra tjänster.

4.3 Tillgång till vår webbplats är tillåten tills vidare, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka (tillfälligt eller permanent) eller ändra tjänsterna på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga om vår webbplats av någon anledning inte kan tillhandahållas vid någon tidpunkt eller under någon period.

4.4 I bland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats, både för användare som har registrerat sig hos oss och för gästanvändare.

4.5 Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs för att du ska få tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla som får tillgång till vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

5. INSAMLING OCH UTBYTE AV INFORMATION

5.1 Du kan registrera dig eller på annat sätt förse oss med dina uppgifter för att göra anspråk på produktprover på vår webbplats, få ytterligare information och tillgång till tjänster för registrerade användare och/eller tillgång till vissa delar av vår webbplats som är begränsade till registrerade användare. När du registrerar dig eller delar din information med oss får du inte lämna någon falsk information eller lämna någon annan persons information.

5.2 Genom att registrera dig på vår webbplats godkänner du följande;

5.2.1 Ditt konto och lösenord är dina personliga uppgifter och får inte användas av någon annan för att få tillgång till vår webbplats;

5.2.2 Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för ditt användarnamn, lösenord och annan information som du väljer att dela med oss, eller som tillhandahålls, som en del av våra säkerhetsprocesser. Du får inte dela eller avslöja någon sådan information med någon tredje part, eller göra något som kan leda till att någon annan får tillgång till ditt konto och/eller tjänster som är tillgängliga för registrerade användare;

5.2.3 Du bör kontakta oss omedelbart om du blir medveten om någon obehörig användning av ditt konto eller lösenord;

5.2.4 Du bör omedelbart meddela oss om eventuella ändringar av dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst på: info.se@amppouches.com, +46 20-975858.

5.2.5 Vi kan använda din kontoinformation för att förse dig med ytterligare information och/eller tjänster för registrerade användare i enlighet med vår integritetspolicy.

6. UPPSÄGNING AV KONTO/REGISTRERING

6.1 Om du vill sluta ta emot nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial från Amp kan du göra det när som helst genom att klicka på knappen (''unsubscribe'') i ett av dina mottagna marknadsföringsmeddelanden. Om du vill veta om ditt registrerade konto har stängts kan du skicka ett e-postmeddelande till: info.se@amppouches.com.

6.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta ditt registrerade konto om du inte följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor, eller av någon annan anledning, efter eget gottfinnande.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Vi äger eller är licenstagare till alla immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsning, all upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, servicemärken, handels- och affärshemligheter, know-how, handelsnamn och domännamn, eller rättigheter till goodwill), rättigheter till konfidentiell information och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, och inkluderar alla ansökningar om och förnyelser eller förlängningar av sådana rättigheter, och alla liknande eller motsvarande rättigheter eller former av skydd i någon del av världen på vår webbplats och allt material som publiceras på webbplatsen. Dessa rättigheter skyddas av lagar och avtal runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

8. VÅRA PRODUKTER

8.1. Detaljerad information om våra produkter tillhandahålls i anslutning till de produkter som presenteras på Webbplatsen. Observera att bilder av produkter och förpackningar på Webbplatsen endast är avsedda för illustrativa ändamål. Små variationer kan därför förekomma mellan den levererade produkten och/eller förpackningen och den bild av produkten och/eller förpackningen som finns tillgänglig på Webbplatsen.

8.2. Våra produkter och produktprover innehåller koffein och bör inte konsumeras av barn eller gravida kvinnor. Intaget bör inte överstiga 400 mg koffein per dag. Rådgr med läkare om du ammar, använder läkemedel eller har ett medicinskt tillstånd eller allergier.

9. EXEMPEL PÅ KRAV OCH EXEMPEL PÅ ORDERVILLKOR

9.1. Behörighet: Vi erbjuder endast produktprover till personer som är 18 år eller äldre. I början av processen kommer du att bli ombedd att verifiera din ålder via en onlinetjänst (t.ex. BankID) och att registrera dig för att få vårt marknadsföringsnyhetsbrev. Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet samtycker du till att regelbundet få nyhetsbrev (inklusive marknadsföringsmaterial, erbjudanden och begäran om feedback om AMP:s produkter och tjänster via e-post från British American Tobacco Sweden AB. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringsknappen i något av de e-postmeddelanden du har fått, eller genom att kontakta kundtjänst på info.se@amppouches.com, +46 20-975858. När åldersverifieringen och registreringen för nyhetsbrevet har slutförts kan du fylla i beställningsformuläret och/eller göra anspråk på provet.

9.2. Process för beställning av produktprover: Du kan beställa ett kostnadsfritt varuprov genom vår beställningsprocess på Webbplatsen. Webbplatsen innehåller instruktioner om hur du slutför din beställning samt hur du kontrollerar och ändrar eventuella fel innan du slutför din beställning. Det finns en gräns på 1 gratis produktprover per person.

10. VILLKOR FÖR LEVERANS

10.1. Leveransdatum: Information om förväntat leveransdatum presenteras på Webbplatsen när du gör din beställning av produktprover. Du kommer alltid att ha tillgång till information om förväntat leveransdatum eller förväntat antal dagar för leverans innan du slutför din beställning.

10.2. Leveranskostnader: Om inget annat anges på Webbplatsen i samband med din beställning, kommer dina beställda produkter att levereras kostnadsfritt.

10.3. Hur dina produkter levereras: Beställda produkter levereras antingen till den adress som du har angett i samband med din beställning eller till ditt närmaste postombud, beroende på omfattningen av din beställning.

10.4. Begränsningar avseende leverans: Vi levererar endast produkter till registrerade postadresser eller postombud inom Sverige.

11. REKLAMATIONER OCH RETUR AV DEFEKTA PRODUKTER

11.1 Hur du reklamerar: Som konsument måste du reklamera Produkten så snart som möjligt efter att du har upptäckt ett produktfel och senast inom två år från tidpunkten för leveransen. Du måste dock reklamera inom en "skälig tid" efter det att du har upptäckt produktfelet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckte produktfelet kommer reklamationen alltid att vara skälig. Kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 3.2. ovan om du vill klaga på fel i Produkten. I händelse av klagomål strävar vi efter att hitta en lösning så långt som möjligt inom 14 dagar.

11.2 Retur av defekta Produkter: Om den levererade Produkten är skadad eller defekt, vänligen kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 3.2 ovan. Vi kommer att förse dig med en adress till vilken Produkten kan returneras kostnadsfritt i sin originalförpackning. Vi tar endast emot paket som skickas direkt till adressen.

När du returnerar varan, vänligen inkludera en detaljerad beskrivning av problemet.

Om reklamationen är befogad återbetalar vi dina (rimliga) fraktkostnader. Varan måste alltid skickas tillbaka i korrekt förpackning. Komockså ihåg att få ett kvitto på frakten så att vi kan ersätta dig för fraktkostnaderna.

11.3 Dina rättigheter: Vi är skyldiga att leverera Produkterna i enlighet med detta Avtal. Vidare innebär dessa Villkor inte att dina lagstadgade rättigheter förverkas.

12. VÅRT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU KAN DRABBAS AV

12.1 Vi är ansvariga för förutsebara förluster och skador som vi har orsakat: Om vi agerar i strid med dessa Allmänna villkor är vi ansvariga för den förlust eller skada som du kan drabbas av och som är en förutsebar konsekvens av vårt brott mot detta avtal, eller om vi underlåter att iaktta rimlig omsorg och skicklighet. Vi är inte ansvariga för oförutsägbar förlust eller skada. Förlust eller skada anses vara förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om både du och vi, vid tidpunkten för avtalets ingående, visste att den kunde inträffa. Detta kan t.ex. vara fallet om du har diskuterat det med oss under beställningsprocessen.

12.2 Vårt ansvar gentemot dig är inte uteslutet eller begränsat där det skulle vara olagligt: Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet eller försumlighet av våra anställda, ombud eller underleverantörer; för bedrägeri eller felaktig framställning i ond tro; för brott mot dina lagstadgade rättigheter i förhållande till produkterna, inklusive din rätt att få produkter som är enligt beskrivning och överensstämmer med den information vi har gett dig och med det prov eller modell du har sett eller undersökt; som är av tillfredsställande kvalitet, är användbar för de ändamål vi har informerat om; som har levererats med rimlig omsorg och skicklighet samt för defekta produkter.

12.3. Vi ansvarar inte för affärsförluster: Vi tillhandahåller endast produkter för privat bruk till konsumenter. Om du använder produkterna för kommersiella ändamål, t.ex. återförsäljning, har vi inget ansvar gentemot dig för utebliven vinst, utebliven affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller uteblivna affärsmöjligheter (indirekta förluster/skador).

13. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

13.1 Även om vi skjuter upp verkställigheten av detta Avtal kan vi ändå komma att verkställa det vid ett senare tillfälle: Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du är skyldig att göra enligt dessa Allmänna villkor, eller om vi inte omedelbart vidtar åtgärder mot dig när du bryter mot detta Avtal, betyder det inte att du inte ska göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Även om du till exempel försummar en betalning och vi inte försöker driva in betalningen från dig, utan fortsätter att leverera Produkterna, kan vi fortfarande driva in betalningen från dig vid ett senare tillfälle.

13.2 Vi kan ändra, modifiera eller revidera dessa villkor vid varje given tidpunkt: Alla ändringar som görs i dessa Villkor träder i kraft 7 dagar efter det att de har publicerats på vår Webbplats. Dessa ändringar kommer endast att gälla för beställningar som görs samma datum eller datum efter det att ändringarna i Villkoren träder i kraft. Det är ditt ansvar att läsa och acceptera de senaste Villkoren på Webbplatsen.

13.3. Tillämplig lag: Dessa Villkor regleras av svensk lag och tvister som uppstår till följd av dessa Villkor ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan oss. Om en sådan överenskommelse inte kan nås ska tvisten avgöras i en svensk allmän domstol.

13.4 Klagomålsmöjligheter: Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in ett klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (se www.arn.se eller besök Kungsholmstorg 5, Stockholm), om förutsättningarna för att lämna in ett klagomål är uppfyllda. Du kan också klaga till Center for Complaint Resolution, EU-kommissionens klagomålsportal online kan också användas när du lämnar in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomål lämnas här: http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange British American Tobacco Sweden AB samt e-posta info.se@amppouches.com. 

14. FEEDBACK

Genom att godkänna dessa villkor har du samtyckt till att bli kontaktad för att ge feedback om AMP:s produkter. Denna feedback kan vara i form av enkäter eller mer djupgående konversationer. Genom att acceptera anger du att du förstår att deltagandet är frivilligt och att du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att klicka på knappen för avregistrering i ett av de e-postmeddelanden du har fått eller genom att kontakta kundtjänst på info.se@amppouches.com, +46 20-975858. 
Genom att acceptera dessa villkor anger du att du förstår att den frivilliga feedback som lämnas kommer att användas för att bedöma konsumenternas upplevelse av och förväntningar på produkten.

To use this website you must be aged 18 years or over

Please verify your age before entering the site*

*This product contains caffeine. Should not be used by children, pregnant or breastfeeding women.